Osobní údaje

 

Kvalifikace a praxe:

 

Vzdělání:

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Agronomická fakulta - Všeobecné zemědělství  (Ing.) (1995 - 2000)

Provozně ekonomická fakulta - DPS Učitelství odborných předmětů (1998 - 2000)

Vysoká škola ekonomická v Praze

Institut oceňování majetku - Oceňování nemovitostí  (2002 - 2005)

 

Kurzy a školení:

Enviromentální vzdělávání pracovníků státní správy (ochrana životního prostředí se zaměřením na zemědělství) (2014)

Nový občanský zákoník ve vztahu k lesnímu hospodářství, aktuální stav úřední ceny lesa (2014)

Nový občanský zákoník v souvislosti s nemovitostmi, katastrem nemovitostí a územním plánováním (2013)

Oceňování věcných břemen (2013)

Introdukované dřeviny v lesnictví (2013)

Výpočetní metody určení ceny lesa (2013)

Novela stavebního zákona a územní plánování (2013)

Správní řád (2013)

Cena lesa úřední a obvyklá (2012)

Oceňování nemovitostí (2011)

Právní vztahy k nemovitostem (2008)

Věcná břemena (2008)

Katastr nemovitostí, katastrální zákon a novely katastrálních předpisů (2010)

Katastr nemovitostí a poslední novely katastrálních předpisů (2011)

Nakládání s majetkem státu se zaměřením na nabývací tituly (2012)

Stavební zákon (2007 a 2009)

 

Praxe:

Státní pozemkový úřad (1.1.2013 - dosud)

Pozemkový fond České republiky (1.11.2000 - 31.12.2012)

 

Rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně jsem byl dne 13.1.2012 jmenován soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací pozemky a trvalé porosty.