Vítejte na webu Ing. Augustina Sadílka

 

soudního znalce v oboru ekonomika,

odvětví ceny a odhady,

se specializací pozemky a trvalé porosty.

 

 

Rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně Čj.: Spr 1993/2011 - 23 ze dne 13.1.2012 jsem byl jmenován znalcem ve výše uvedeném oboru.

Dovoluji si Vám nabídnout zpracování znaleckých posudků na ocenění všech druhů pozemků a trvalých porostů, případně ocenění věcných břemen k pozemkům.

Znalecké posudky jsem schopen podat v krátkých dodacích lhůtách za smluvní ceny.

Při oceňování většího počtu pozemků nebo při opakovaných objednávkách mohu nabídnout množstevní slevy.

Zaručuji nestranný výkon znalecké činnosti a mlčenlivost o zjištěných skutečnostech.